top of page
SAMTALSTERAPI

Det är både mänskligt och naturligt att må dåligt och känna sig vilse ibland. Ibland kan vi lättare förstå varför vi tappat glädjen i livet eller känner inre obalans. Det kan vara en livskris eller något som hänt som omkullkastar det vi ville, trodde och hoppades på. Men vi kan också må dåligt av något som hänt för länge sedan, något som legat obearbetat och plötsligt ger sig tillkänna.

En del går i terapi för att bearbeta ett specifikt problem, andra går i terapi för att det bär på något mer diffust som ”skaver” och en del

går i terapi för att bättre lära känna sig själv. Samtalsterapin ger oss möjlighet att få syn på, tydliggöra och bearbeta det som hindrar oss

att var dem vi är och vill vara.

I samtalsterapin behandlas ämnen som tex:

 • Oro, ångest

 • Nedstämdhet, depression,

 • Stress, utmattning

 • Relationsproblem

 • Kris, förlust och sorg

 • Bristande självkänsla

 • Personlig utveckling, ökad självförståelse

 • Längtan efter förändring

Enskild samtalsterapi 60 min 1.150 kr*

Therapy Closeup_edited_edited.png
PARTERAPI

Att leva i en parrelation är inte alltid lätt. Kanske upplever ni att ni håller på att tappa kontakten, att ni har glidit isär och inte längre förstår varandra? Det är lätta att tappa bort varandra längs vägen när annat kommer emellan, så som jobb, stress, barn, krav, bekymmer med ekonomi, grå vardag mm. I parterapin får ni möjlighet att tillsammans med mig och med varandra problematisera, lyssna och reflektera över er relation. Hur blev det så här, vad är min respektive din del i detta och vad vill vi med ”oss”?

Bråk, svek, olust, trötthet, kommunikationsproblem, känslan av ensamhet, tankar på separation är några exempel på anledningar att söka parterapi. Också om/när separationen är oundviklig kan parterapin skapa förutsättningar för ett avslut.

Parterapi 90 min 1.650 kr*

HANDLEDNING

I handledning får vi möjlighet att reflektera kring frågor, erfarenheter och känslor som rör vår arbetssituation, arbetsgemenskapen och yrkesrollen. Det kan tex handla om osäkerhet i yrkesrollen, svårigheter med gränsdragning och otydlighet i arbetsuppgifter. Att gå i handledning kan säkra kvaliteten i arbetet och bidra till en bättre arbetsmiljö och på så sätt förebygga konflikter, stress, trötthet och bristande motivation.

Att vara ledare eller chef är ett viktigt delområde inom arbetshandledning. Att leda andra människor, att fatta svåra beslut och att hantera krävande situationer är ofta utmanande och kan många gånger kännas ensamt. I handledningen reflekterar vi bla kring motivation, utveckling, hinder och möjligheter. 

Jag erbjuder både enskild handledning och handledning i grupp utifrån de önskemål och behov som finns på just er arbetsplats, företag, organisation och förening mm.

Enskild handledning 1.150 kr*

Grupphandledning - kontakta mig för prisuppgift

Support Group Meeting_edited_edited_edit
Lecture Room_edited_edited.png

FÖRELÄSNINGAR

Jag har ett stort intresse och engagemang för människor och ämnen som rör vår psykiska (o)hälsa – både det som får oss att må dåligt och vad vi kan göra för att må bättre psykiskt. Det är ett angeläget ämne som berör oss alla. Vi behöver inte vara psykologer eller terapeuter för att bidra till en bättre psykisk hälsa för oss själva eller för dom i vår närhet.

I mina föreläsningar förmedlar jag både kunskap i ämnen som rör vår psykiska (o) hälsa och hur vi med små medel kan göra stor skillnad för oss själva och för varandra för att må bättre

 

Jag håller föreläsningar i olika sammanhang och för olika målgrupper – hör gärna av dig med förfrågningar och önskemål!

 

Exempel på ämnen jag föreläser om:

 • Psykisk ohälsa bland unga

 • Att vårda den egna psykiska hälsan

 • Om självmord och självmordsprevention

 • Om konflikter på jobbet

 • Att möta människor i sorg och kris

 • Hållbarhet som ledare

 

Kontakta mig för prisuppgift

bottom of page